Disclaimer

Deze website is eigendom van FOS Open Scouting.

Contactgegevens:
FOS Open Scouting
Kortrijksesteenweg 639
9000 Gent

Telefoon: 09 245 45 86
E-mail: info@fos.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Bepeperking van aansprakelijkheid

FOS Open Scouting verwijdert alle boodschappen die niet overeenkomen met de principes, waarden en normen van FOS Open Scouting. Hierbij heeft  FOS Open Scouting het recht om de foto’s offline te halen. FOS Open Scouting kan daarnaast niet aansprakelijk gesteld worden voor verschillende boodschappen die niet tijdig werden gecontroleerd en/of verwijderd.

FOS Open Scouting levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal FOS Open Scouting de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

FOS Open Scouting kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.